"Нээлттэй хаалганы өдөр"-ийн арга хэмжээ зохиогдож байна

 

"Нээлттэй хаалганы өдөр"-ийн арга хэмжээ зохиогдож байна