Захиалга

Хурлын танхим /604/                                             

 

Суудлын тоо:         130

 

Талбайн хэмжээ: 190 м2

 

Зориулалт: Гадаад, дотоодын эрдэм шинжилгээний  

хурал, зөвлөгөөн явуулах

 

  • Орчин үеийн тоног төхөөрөмжтэй
  • 2 хэлний орчуулгын  TM-602C системтэй
  • Утасгүй микрафон
  • Датабоард ашиглах боломжтой

Захиалга өгөх байгууллага, сургууль дараах утсаар холбогдоно уу!

Утас: 89999993