Мэндчилгээ

МЭНДЧИЛГЭЭ

 
 
 

 

    ШУТИС-ийн төв болон бүрэлдэхүүн сургуулийн номын санг сургалт арга зүйгээр хангаж, номын санг орчин үеийн техник тоног төхөөрөмжөөр тоноглох, гадаад харилцаагаа хөгжүүлэх, ШУТИС-ийн нэгдсэн каталоги үүсгэн, нээлттэй нөөц материалын санг нэмэгдүүлэх, фондыг баяжуулах, номын санчдыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулах, өргөн цар хүрээтэй мэдээллээр хангахад ая тухтай орчин бүрдүүлсэн номын сан мэдээллийн цогц үйлчилгээг бий болгох, ШУТИС-ийн цахим номын санг байгуулах зорилт тавин ажиллаж байна.

Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай