Мэндчилгээ

МЭНДЧИЛГЭЭ

 
 
   

   ШУТИС-ийн алсын хараа, эрхэм зорилго, номын сангийн хөгжлийн дэлхийн чиг хандлага, нийгмийн өөрчлөлт, дижитал эрин үеийн нийгмийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан, олон улсын стандартад нийцсэн шинжлэх ухаан, технологийн чиглэлээр нээлттэй орчинд номын сангийн цогц үйлчилгээгээр хангах судалгааны номын сан болох зорилт тавин ажиллаж байна.

Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай 
 
Захирал доктор, профессор Д.Оюунцэцэг