Худалдаа, нийтийн хоолны салбарт олонтоо хэрэглэгддэг Орос-Монгол үгсийн сэдэвчилсэн толь бичиг

Худалдаа, нийтийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт олонтоо хэрэглэгддэг 8000 гаруй толгой нэр ба дайвар үг мөн байнга хэрэглэгддэг цөөн тооны үйл үг бүхий орос, монгол сэдэвчилсэн толь хэмээх номыг та бүхэнд толилуулж байна.

 

дэлгэрэнгүй

Худалдаа, нийтийн хоолны салбарт олонтоо хэрэглэгддэг Орос-Монгол үгсийн сэдэвчилсэн толь бичиг