НОМ СОЛИЛЦОО

ШУТИС-ийн төв болон бүрэлдэхүүн сургуулийн номын сангууд хоорондоо хэрэгцээт ном, сурах бичиг, гарын авлагыг ном солилцоогоо авч ашиглаж байгаа ба цаашид дотоодын их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллахаар төлөвлөж байна.