“EBSCO” мэдээллийн сан уралдаан зарлав

ШУТИС–ийн профессор  багш, судлаачид, оюутан, уншигчид олон улсын EBSCO мэдээллийн сангийн инженер, техник технологийн

  • Energy & Power Source ( EPS ), 
  •  Applied Science & Technology Source Ultimate, 
  •  Engineering Source
  • Computer & Applied Sciences Complete багцуудын эрхийг 2 дахь жилдээ ашиглаж байна.

EBSCO мэдээллийн сан ШУТИС, МУИС, СЭЗИС-ийн профессор  багш, судлаачид, оюутан, уншигчдын  нарын дунд 2019 оны 4-р сарын 15-наас 6-р сарын 10-ны өдрийг хүртэл мэдээлэл хайх тусгайлсан уралдааныг зарлаж байна. Иймд та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу. Зурагт хуудаст байгаа холбоосоор орж заавар болон мэдээлэлтэй

танилцана уу.

“EBSCO” мэдээллийн сан уралдаан зарлав