"ДЭЛХИЙН НОМЫН ӨДӨР-2022"

Нийт уншигчиддаа зориулан ШУТНС-аас ”Дэлхийн номын өдөр-2022” арга хэмжээг 13 дах жилдээ зохион байгуулах гэж байна.

 

Та бүхнийг арга хэмжээнүүдэд идэвхитэй оролцохыг хүсье.

Шинжлэх ухаан, технологийн номын сан

"ДЭЛХИЙН НОМЫН ӨДӨР-2022"