ЗОХИОГЧ УНШИГЧИЙН УУЛЗАЛТ

ШУТНС нь "ДЭЛХИЙН НОМЫН ӨДӨР-2022"-ийн хүрээнд соёлын хөтөлбөрт олон арга хэмжээ зохион байгуулдаг.

2022 оны 4 дүгээри сарын 20-ны өдөр ХШУС-ийн профессор багш нарын бүтээлийг таниулан сурталчлах нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах гэж байна.

Уншигч та бүхнийг уг арга хэмжээнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Шинжлэх ухаан, технологийн номын сан

ЗОХИОГЧ УНШИГЧИЙН УУЛЗАЛТ