EBSCO eBooks Engineering Core Collection-ы туршилтын эрх нээгдлээ

EBSCO-оос ШУТИС-ийн уншигчдад зориулан "EBSCO eBooks Engineering Core Collection"-ны 7000 гаруй номыг үзэх туршилтын эрхийг 2023 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдрөөс эхлэх 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг дуустал нээж байна. 

Та бүхэн тус багцыг ШУТИС-ийн сүлжээнээс /ШУТИС-ийн УБ хот болон орон нутаг дах хичээлийн бүх байр,  хүрээлэнгийн IP хаягнаас/ дараах  https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=e230tww   холбоосоор холбогдож үзнэ үү.

    

Номын нэр, жагсаалт:   https://www.ebsco.com/products/ebooks/engineeringcore-collection 

    

Танилцуулга видеонуудыг доорх холбоосоор орж танилцана уу!
     *   Searching EBSCO eBooks - Tutorial<
https://connect.ebsco.com/s/article/Searching-EBSCO-eBooks-Tutorial>
     *   Downloading EBSCO eBooks - Tutorial<https://connect.ebsco.com/s/article/Downloading-EBSCO-eBooks-Tutorial>
     *   Reading EBSCO eBooks - Tutorial<https://connect.ebsco.com/s/article/Reading-EBSCO-eBooks-Tutorial>
     *   EBSCO eBooks on the EBSCO Mobile App - Tutorial<https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-eBooks-on-the-EBSCO-Mobile-App-Tutorial>

Та бүхний сургалт судалгааны ажилд өндөр амжилт хүсье.

ШУТИС-ийн уншигчдад үргэлж шинэ боломжуудыг олгож байдаг EBSCO-ийн хамт олонд

нийт уншигчдынхаа нэрийн өмнөөс ТАЛАРХАЛ илэрхийлж байна.     

 

Шинжлэх ухаан, технологийн номын сан

 

EBSCO eBooks Engineering Core Collection-ы туршилтын эрх нээгдлээ