Чөлөөт ярилцлагад та бүхнийг урьж байна

Чөлөөт ярилцлагад та бүхнийг урьж байна