34 дэх удаагийн "Номын баяр 2023" арга хэмжээнд ШУТИС оролцоно

 

Шинжлэх ухаан, технологийн номын сан

34 дэх удаагийн "Номын баяр 2023" арга хэмжээнд ШУТИС оролцоно