EBSCO Мэдээллийн сангийн эрх сунгагдлаа

ШУТИС-ийн Шинжлэх ухаан, технологийн төв номын сангаас профессор багш, судлаач, уншигчиддаа зориулан жил бүр олон улсын мэдээллийн сангийн эрхүүдийг авч ашигладаг. 

2024 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс EBSCO Мэдээллийн сангийн Engineering source багцын эрхийг дахин 1 жилээр сунгалаа.

Мөн EBSCO-оос ШУТИС-ийн уншигчдад зориулан eBook collection-ы эрхийг үнэгүй нээсэн бөгөөд 13000 орчим номыг цахимаар үзэж, татах боломжтой.

ШУТИС-ийн сүлжээнээс /ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн, харъяа сургууль, хүрээлэн/ доорх линкүүдийг ашиглаж нэвтэрнэ үү.

 

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Номын Сан

EBSCO Мэдээллийн сангийн эрх сунгагдлаа