Google scholar

Google Scholar нь эрдэм шинжилгээний мэдээллийг хайх энгийн аргыг санал болгодог. Та нэг хайлтын цонхоор дамжуулан шинжлэх ухааны бүхий л салбарын вэб сайт, их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын цахим архив болон хэвлэн газруудын сайтуудаас эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, диссертаци, ном болон бусад мэдээллийг авах боломжтой.

Google Scholar нь дэлхийн эрдэм шинжилгээний  мэдээллийг хайж олоход тусалдаг.

Мөн хувь судлаач нар албаны имайл хаягаараа өөрийн хувийн профайл хуудас үүсгэж, өөрийнхөө бүтээлүүдийг олон нийтэд сурталчлах, эшлэл авсан тоогоо харах боломжтой.