DOAB

DOAB - Directory of Open Access Books(DOAB) нь гол зорилго нь нээлттэй(open access) номын хандалтын тоог нэмэгдүүлэх, хайлтыг нь сайжруулахад оршино. Эрдэм шинжилгээний ном эрхлэн гаргагчид өөрсдийн нээлттэй номын нээлттэй номынхоо мета өгөгдлийг DOAB-д өгөх боломжтой. Одоогоор дэлхийн 618 эрдэм шинжилгээний бүхий л салбарын хэвлэлийн газруудын 42,000 гаруй эрдэм шинжилгээний хянан магадалгаа хийгдсэн номуудыг үнэ төлбөргүйгээр орж үзэх, татаж авах боломжтой.

Тус платформын ном тоо өдөр бүр нэмэгдэж байдаг бөгөөд бүртгэлттэй номын Creative commons-ийн олон улсын лицензийн нөхцөлийн дагуу, зохиогчийн нэрийг дурдаад ашиглах боломжтой.

Мөн платформд Монгол улстай холбоотой 25-н ном одоогоор бүртгэлтэй байдаг.