DOAJ

DOAJ - Directory of Open Access journals нь дэлхийн 126 гаруй орноос 80 гаруй хэлээр хэвлэгдэн гарч байгаа 16,321 эрдэм шинжилгээний сэтгүүлээс 6,077,016 орчим эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийг онлайн үнэ төлбөргүйгээр орж үзэх боломжтой. Мөн 11,733 сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний бүтээлийг үнэ төлбөргүйгээр хэвлүүлэхэд боломжтой.

Тус платформ эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийг тодорхой шалгуур хангасан тохиолдолд бүртгэлд оруулах боломжтой. Одоогоор Монгол улсаас 4-н эрдэм шинжилгээний сэтгүүл одоогоор бүртгэлтэй байдаг.