SpringerOpen

Дэлхийн нэр хүнд бүхий хэвлэлийн Springer Nature-ийн салбар болох SpringerOpen нь анх 2010 онд үйл ажиллагааг эхлүүлснээс хойш асар их өргөжсөн бөгөөд ингэснээр шинжлэх ухаан, технологи, анагаах ухаан, хүмүүнлэг, нийгмийн шинжлэх ухааны бүхий л салбарын судлаачдад бүтээлийг эрдэм шинжилгээний нээлттэй (open access) сэтгүүлүүдэд  хэвлүүлэх боломжийг санал болгодог. SpringerOpen нь таны бүтээлийг шинжлэх ухааны өндөр түвшний хянан магадалгаа хийгдэж хэвлэн нийтлэх, бүтээлээ хэвлүүлсний дараа шууд онлайнаар хүн бүрд онлайнаар нээлттэй ашиглах боломжийг олгодог.