Biomedcentral

Дэлхийн нэр хүнд бүхий хэвлэлийн Springer Nature-ийн салбар болох BMC буюу Biomedcentral нь шинжлэх ухааны, технологи, инженерчлэл, анагаах ухааны чиглэлээр судалгаа шинжилгээний байгууллагуудын шинжлэх ухааны нээлт, олсон ололтуудаа 300 орчим сэтгүүлээр дамжуулах хуваалцах боломжийг бүрдүүлдэг. 1999 онд бид өндөр чанарын судалгааг шаардлагатай хүн болгонд нээлттэй болгож, нээлттэй мэдээллийг(open access) загварын ирээдүйг буй болгож академик хэвлэлийн ертөнцийг өөрчилсөн.

Тэд нийтлэлийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, нээлттэй судалгааны үр өгөөжийг олон нийтэд сурталчлан, олон нийтийн хэрэгцээг илүү сайн хангахын тулд судалгааны хэвлэн нийтлэлд тасралтгүй шинэчлэл хийхийг зорьж байна.

Манай судалгааны тэргүүлэх сэтгүүлүүдэд BMC Biology, BMC Medicine, Genome Biology and Genome Medicine, Journal of Hematology & Oncology, Malaria Journal and Microbiome зэрэг эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдтэй. , BMC нь тэргүүлэх судалгааны хүрээлэн, судалгааны нийгэмлэгүүдтэй хамтран тэдгээрийн сэтгүүлүүдийг хэвлэн гаргаж байна.