MongoliaJOL

Монгол улсын Шинжлэх ухааны Академи, олон улсын INASP байгууллагын дэмжлэгээр Монгол улсад хэвлэгдэн гарч байгаа эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийг дэмжих онлайн систем бөгөөд Монгол, Англи хэлээр хэвлэгдсэн эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг үнэ төлбөргүйгээр үзэх боломжтой.

2018 оноос эхлэн тус платформыг үйл ажиллагаа ШУА-д үе шаттайгаар шилжүүлэх ажлыг эхлүүлээд байгаа. Одоогоор ШУА, ШУТИС болон ХААИС-ийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдтэй хамтран ажиллаж байна.