НОМЫН ҮЗЭСГЭЛЭН, СУРГАЛТ

ШУТИС-ийн профессор багш нар, эрдэм шинжилгээний ажилтан, нийт оюутнуудад зориулсан сургалт, техник технологийн шинэ номын болон сэдэвчилсэн vзэсгэлэнг төлөвлөгдсөн хуваарийн дагуу явуулсаар байна. Үүнд: 

  • Профессор багш, оюутнуудад зориулж хичээлийн жилийн эхэнд, хичээлийн жилийн төгсгөлд номын сангийн нээлттэй өдрvvд;
  • Шинээр элсэгчдэд зориулсан номын сангийн үйлчилгээний танилцуулга, сургалт;
  • Шинэлэг үйлчилгээ болон номын санд зохиогдож буй уншигчдад чиглэсэн арга хэмжээг вэб сайт болон фэйж хуудсаар дамжуулан олон нийтэд сурталчлах;
  • Олон улсын төрөлжсөн мэдээллийн сангаар сургалт явуулах;

зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байна.