БАГШ НАРЫН БҮТЭЭЛ

 I боть

 • Барилга, архитектурын сургууль
 • Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль
 • Гадаад хэлний сургууль
 • Геологи, уул уурхайн сургууль
 • Дарханы технологийн сургууль
 • Механик, тээврийн сургууль

  Тус ботийг бүрэн эхээр нь үзэхийг хүсвэл ҮЗЭХ товчлуур дээр дарна уу!

                                             

 

 

 

                                    II боть

 • Мэдээлэл холбооны технологийн сургууль
 • Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль
 • Эрчим хүчний сургууль
 • Эрдэнэтийн технологийн сургууль
 • Нээлттэй боловсролын төв
 • Шинжлэх ухаан, технологийн ахлах сургууль

Тус ботийг бүрэн эхээр нь үзэхийг хүсвэл ҮЗЭХ товчлуур дээр дарна уу!