ГЭРЭЭР НОМ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Номын сан гэрээр ном олгох vйлчилгээ vзvvлэхдээ оюутан, магистрант, докторант, суралцагч, профессор багш нарт ном, сурах бичиг гарын авлагыг гэрээр олгож vйлчилнэ.

Гэрээр ном олгохдоо номын тоо ширхэг, эрэлт хэрэгцээг  харгалзан доорхи хугацаагаар олгоно.

Уншигчийн ангилал

5-аас доош

5-10

10-20

20-оос дээш

Лицей

Заал

7 хоног

1 сар

Улирал

Бакалавр

Заал

7 хоног

15 хоног

1 сар

Магистр

Заал

7 хоног

15 хоног

1 сар

Доктрант

Заал

7 хоног

15 хоног

1 сар

Багш

Заал

7 хоног

1 сар

2 сар

Бусад

Заал

7 хоног

10 хоног

1 сар